KHU LIÊN HIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC - TP. HỒ CHÍ MINH

  • Dự án: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước - TP. Hồ Chí Minh
  • Sản phẩm sử dụng: Nhựa Tân Tiến

klh Da Phuoc - HCM

Tin liên quan

KHU DÂN CƯ HẠNH PHÚC - H. BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

31/03/2021 12:09:31

Sản phẩm sử dụng: Nhựa Tân Tiến

KHU DÂN CƯ HẠNH PHÚC - H. BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

KHU CÔNG NGHIỆP TMTC - TÂY NINH

31/03/2021 12:08:03

Sản phẩm sử dụng: Nhựa Tân Tiến

KHU CÔNG NGHIỆP TMTC - TÂY NINH

KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG - BĂC NINH

31/03/2021 12:06:35

Sản phẩm sử dụng: Nhựa Tân Tiến

KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG - BĂC NINH

KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI

31/03/2021 12:05:00

Sản phẩm sử dụng: Nhựa Tân Tiến

KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI

CHUNG CƯ HOÀNG QUỐC VIỆT, Q.7 - TP.HCM

31/03/2021 12:02:56

Sản phẩm sử dụng: Nhựa Tân Tiến

CHUNG CƯ HOÀNG QUỐC VIỆT, Q.7 - TP.HCM

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm