Ống nhựa và phụ Kiện uPVC_DEKKO

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa DEKKO
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện uPVC
 • Mã sản phẩm: DEKKO_uPVC
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và phụ Kiện uPVC_DEKKO
Liên hệ

Ống nhựa và Phụ kiện PPR_DEKKO

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa DEKKO
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện PPR_DEKKO
 • Mã sản phẩm: DEKKO_PPR
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và Phụ kiện PPR_DEKKO
Liên hệ

Ống nhựa và Phụ kiện HDPE_DEKKO

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa DEKKO
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện HDPE_DEKKO
 • Mã sản phẩm: DEKKO_HDPE
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và Phụ kiện HDPE_DEKKO
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm